Geopunt plug-ins

Doelstelling

Het Vlaamse Geoportaal Geopunt biedt een aantal geografische diensten (webservices) aan waarvan de meeste mogen gebruikt worden door derden zoals andere overheden en bedrijven.

De webservices zijn gebaseerd op de OGC open standaard WMS of WMTS en kunnen gemakkelijk worden toegevoegd aan desktop GIS. GIS-gebruikers kunnen deze diensten ontdekken via het Metadata Vlaanderen. De achterliggende zoekservice voor deze diensten is niet direct bruikbaar in QGIS of ArcGIS en wordt in deze plug-in ingebouwd.

Sommige diensten aangeboden door Geopunt zijn niet gebaseerd op een open standaard omdat het gaat om diensten die geen open standaard hebben. Deze publieke webservices zijn opgesteld volgens een REST-volle API, die eenvoudiger in gebruik is voor programmeurs dan OGC-diensten, maar omdat ze niet gestandaardiseerd zijn kunnen ze niet zomaar binnen getrokken worden in desktop software.

Het gaat onder andere over:

  • Geocoderen, gebaseerd op de officiële CRAB adressen-databank.
  • Locaties zoeken, door koppeling van adressen aan de CRAB-databank, bijvoorbeeld de scholendatabank van de Vlaamse overheid. (documentatie nog niet beschikbaar).
  • Innames van openbaar domein, van het Generiek Informatieplatform Openbaar Domein (GIPOD) GIPOD, de officiële databank met manifestaties, wegenwerken en andere obstructies op het openbaar domein.
  • Hoogteprofiel, een dienst waarmee de hoogte, in digitaal hoogtemodel Vlaanderen, langsheen een lijn kan worden opgevraagd.
  • Metadata-zoekdienst, deze dienst wordt gebruik in Metadata Vlaanderen, het metadatacenter dat Geopunt voedt; en bevat onder andere de metadatarecords van Digitaal Vlaanderen, het samenwerkingsverband GDI-MercatorNet, de DOV metadata-zoekdienst en van wie rechtstreeks in Metadata Vlaanderen editeert.

Om GIS-gebruikers binnen en buiten de Vlaamse overheid dezelfde functionaliteit ter beschikking te stellen als aangeboden in Geopunt, wenst Digitaal Vlaanderen deze gebruikers te voorzien van software plug-ins die deze functionaliteit geïntegreerd aanbieden binnen de meest gangbare GIS-desktop omgevingen. Momenteel worden plug-ins aangeboden voor QGIS en ArcGIS.

Code beschikbaar

De code van de plug-ins van ArcGIS en QGIS zijn open en vrij te (her)gebruiken door andere ontwikkelaars. Alle technische gegevens zijn te vinden op https://github.com/warrieka.

Voor installatie Geopunt Plug-ins