GIPOD

  Dit is een tool om GIPOD data te importeren. Via Hinder op kaart of de publieke webservice kan iedereen de GIPOD-data raadplegen. Deze tool gaat deze data ophalen via de publieke webservice zodat die gebruikt kan worden in je QGIS-project voor analyses en cartografie.

Selecteer eerst of je manifestaties of werkopdrachten wilt doorzoeken. Je kan kiezen uit verschillende filter opties, selecteer een waarde uit de keuzelijst:

  • Provincie    
  • Stad of gemeente (moet binnen de provincie liggen)
  • Eigenaar
  • Type manifestatie (enkel bij manifestaties)
  • Startdatum (mininaal huidige datum)
  • Einddatum (altijd groter dan startdatum)

Je kan de selectie beperken tot het huidige zoomniveau van je project

Je kunt de informatie in een shapefile of in een file geodatabase. Deze wordt vervolgens aan de kaart in je project toegevoegd.

Wat is GIPOD

Het GIPOD biedt een centraal platform om informatie over grondwerken, werken, evenementen en hinder op het openbare domein op voorhand in te geven en te beheren. Op die manier is de hinder vooraf gekend, kunnen werken op elkaar worden afgestemd en kan voor omleidingen worden gezorgd. Bedoeling is de overlast op het openbaar domein tot een minimum te beperken. GIPOD is een initiatief van de Vlaamse overheid, in beheer bij Digitaal Vlaanderen.