Monitoring en rapportering

Monitoring en rapportering in het kader van het GDI-decreet

Naast de Europese monitorings- en rapporteringsverplichting van elke lidstaat naar de Europsese Commissie geldt er ook zo een verplichting naar de Vlaamse Overheid. De monitoring op Vlaamse niveau is vaak gedetailleerder en gebeurt ook frequenter (driemaandelijks), en betreft ook niet-INSPIRE datasets.

Deze monitoringstabellen vind je terug in de rubriek ‘Monitoring en rapportering’ onder ‘GDI-Vlaanderen’.

Monitoring: jaarlijkse verplichte monitoring van België naar de Europese Commissie

Rapportering: driejaarlijkse verplichte rapporting van België naar de Europese Commissie