Organisatie

Coördinatie in België

De cöordinatie van de INSPIRE implementatie in België gebeurt door het Nationaal INSPIRE Coördinatie Comité (INSPIRE CC).Dit is formeel vastgelegd in het Samenwerkingsakkoord dat tussen de drie gewesten en de federale staat werd gesloten.

Het INSPIRE Coördinatie Comité staat in voor de coördinatie tussen de federale staat en de gewesten om in België te komen tot een efficiënte implementatie van de INSPIRE-richtlijn en de opbouw van de Belgische GDI. In het INSPIRE CC zetelen voor elk gewest zowel een vertegenwoordiger van de geo-sector als iemand van de milieu-sector. Ook het nationaal contactpunt  (NCP) zetelt in het Coördinatie Comité. Het NCP is het kruispunt van informatie-uitwisseling tussen de Europese Commissie en België. Binnen België communiceert het nationaal contactpunt met de betrokken instanties via vertegenwoordigers, één per instantie, de zogenaamde Single Points of Contact (SPOCs).

De Belgische GDI zal toegankelijk zijn via een nationaal geoportaal. Het Vlaams portaal, en ook andere gewestelijke geoportalen, zullen aangesloten worden op dit nationaal portaal. Dit gebeurt door het harvasten van de verschillende decentrale zoekdiensten (discovery services). De nationale zoekdienst zal dan gelinkt worden met het EU-INSPIRE geoportaal. In afwachting hiervan linken de decentrale zoekdiensten direct met het Europese portaal.