Best Practices en richtlijnen

GDI-Vlaanderen Best Practices voor Metadata v2.0

Versie 2.0 van het GDI-Vlaanderen Best Practices-document voor Metadata is de richtlijn voor de uitwisseling van metadata, die vanaf 16 november 2020 in voege is.

De richtlijn bevat een formele beschrijving van het GDI-Vlaanderen metadataprofiel. Het werd opgesteld aan de hand van verschillende ISO-standaarden (ISO 19115:2003 voor metadata van datasets - datasetseries en het technisch corrigendum 1 hiervan; ISO 19119:2005 voor metadata van services en het amendement 1 hierop; ISO 19139 voor de codering van metadata in XML) en de INSPIRE-richtlijn (INSPIRE Metadata Implementing Rules; Technical Guidelines 2.0). Extra werd aan de hand van de ISO 19110-standaard voor het beschrijven van objectencatalogi opgesteld. De richtlijn is geschreven voor de metadata-gebruikersgemeenschap en iedereen die de algemene principes voor het opstellen en uitwisselen van metadata wil kennen.

Het GDI-Vlaanderen Best Practices document voor Metadata v2.0 bevat:

  • Een beschrijving van alle metadata-elementen voor datasets, datasetseries, services en objectencatalogi + best practices, tips, trucks en voorbeelden voor het invullen van de elementen.
  • Een invulinstructie voor het beschrijven van metadata voor datasets en datasetseries.
  • Een invulinstructie voor het beschrijven van metadata voor services.
  • Vier sjablonen binnen de tool GeoNetwork voor het beschrijven (1) van datasets, (2) van datasetseries, (3) van services en (4) van objectencatalogi.

Deze richtlijn vervangt:

  • De “Richtlijn voor de uitwisseling van metadata, versie 1.0 van het GDI-Vlaanderen Best Practices-document voor Metadata”, van 18 november 2013;
  • Het "Technisch GDI-Vlaanderen voorschrift voor Metadata v3", van 7 juni 2011.

Beheerder: Informatie Vlaanderen
Type: Richtlijn
Wettelijk verplicht: Verplicht voor data toegevoegd aan de GDI
Datum van ingang: 16 november 2020
Status: Geldige versie
Dekking: Vlaanderen

INSPIRE richtlijn voor metadata en uitvoeringsvoorschrift

Voor deze documenten wordt verwezen naar de actuele versies op de website van de beheerder, de Europese Commissie.

Deze documenten beschrijven de metadata vereisten voor INSPIRE in een INSPIRE-metadataprofiel. Deze INSPIRE-specificaties werden meegenomen in de richtlijn GDI-Vlaanderen Best Practice voor metadata. Het profiel voor metadata is gebaseerd op de ISO standaard 19115 voor metadata van datasets en datasetseries, en op de ISO standaard 19119 voor metadata van services.

Documenten Best Practices 2.0

Documenten Best Practices 1.0